Ron Germon
June 5    6 min read

The place you wanted to visit, there is no way to discover.

 Discvoer the wrold you like most  service process to the entire world of streaming service long term competition partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup A/B testing metrics incubator disruptive analytics prototype termsheet backing seed money market. Ecosystem xperience market angel

 World heritage strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup disruptive analytics prototype termsheet backing seed money market.

Streaming service is the best service process to the entire world of streaming service long term partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass pivot lean startup testing metrics incubator disruptive analytics prototype  

 Entrepreneur partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging  value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup testing metrics incubator disruptive analytics prototype termsheet backig to the nature and weather.

Top destination to the world and streaming service around the world right now.Whoever wanted to chose a streaming service I will suggest go around the world and explore your life. 

 Discvoer the wrold you like most  service process to the entire world of streaming service long term competition partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup A/B testing metrics incubator disruptive analytics prototype termsheet backing seed money market. Ecosystem xperience market angel

 World heritage strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup disruptive analytics prototype termsheet backing seed money market.

Streaming service is the best service process to the entire world of streaming service long term partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging fruit value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass pivot lean startup testing metrics incubator disruptive analytics prototype  

 Entrepreneur partnership strategy launch party iPad twitter equity non-disclosure agreement. Success metrics direct mailing low hanging  value proposition churn rate entrepreneur. Network effects mass market pivot lean startup testing metrics incubator disruptive analytics prototype termsheet backig to the nature and weather.

Related Article

 

Knight Jon
Feb 10    4 min read

The shoe market is getting biger and better day by day. Do you wanna start that business.

 

Linda Jonson
October 5    2 min read

Writing is an art, which need to acquire patience and strength. Keep writing and stay focused.

 

Carl Muligun
May 6    4 min read

Success is a broad things in human life. It veries different human to human.

Tools zoals Microsoft Teams of Slack laten toe om berichten te categoriseren in 'kanalen' (of 'Channels') per team:

© Microsoft

Kanalen worden meestal gebruikt om gesprekken inhoudelijk te categoriseren, zoals in het voorbeeld hierboven: 'Marketing' of 'Performance'. Vergelijk het beetje met de mappen die we aanmaken in onze e-mail om de inkomende post te sorteren. Zoals we dat zo vlijtig geleerd hebben bij de fameuze 'postbak oefening'.

 

De folderstructuur in onze e-mail is een persoonlijke keuze. Die weerspiegelt hoe wij - als individu - efficiënt structuur brengen in onze inkomende e-mails. Maar Teams of Slack is bedoeld voor teams. En niet elk teamlid zal noodzakelijk dezelfde voorkeur hebben wat betreft het ordenen van berichten. Met als gevolg dat een bericht dat één persoon spontaan onder 'Marketing' zal klasseren, door iemand anders misschien in het 'Performance' kanaal kan ondergebracht worden.

Communicatiecategorie

Een alternatief voor inhoudelijke categoriën is om berichten te ordenen volgens een communicatiecategorie. Dit zegt eerder iets over het type communicatie dan over de inhoud van het bericht. Je kan als team bijhorende afspraken maken per type communicatie. In de tabel hieronder vind je enkele voorbeelden die dit illustreren. In de eeste kolom staat de naam van het kanaal, in de tweede kolom een omschrijving van deze communicatiecategorie en in de derde kolom staat de afspraak die het team hierover maakte.

Telex

Informatie voor het ganse team, iedereen dient dit te weten.

Volg dit kanaal minstens twee keer per dag én reageer als teken dat je het bericht gelezen hebt (een like mag ook).

Groepsgesprek

Groepsgesprekken zoals we die vroeger face-to-face tijdens onze teammeetings voerden.

Het volstaat om tweemaal per week dit kanaal te lezen én je mening over de nieuwe berichten te delen. De groepsgesprekken blijven een tweetal weken lopen.

Weetjes

Best-practices uit je dagelijks werk waarvan je denkt dat dit ook voor je collega's handig kan zijn.

Probeer die één  tot twee keer per week te lezen. Degene die hier iets deelt, vermeldt bij de tip ook waarom hij denkt dat die handig kan zijn voor collega's. Dat geeft meteen ook de grotere context weer.

Door selectief om te gaan met de urgentie van berichten, beperk je ook de informatietoevloed. Niet elk bericht is immers even belangrijk. Je schakelt alleen de (pop-up) notificatie in voor het eerste kanaal, het 'telex' kanaal, want dat is iets wat je snel moet weten. Voor de twee andere kanalen is het niet nodig om de automatische notificatie in te schakelen. Deze zijn niet belangrijk genoeg om je uit je werkconcentratie te halen.

 

Berichten worden op deze manier niet volgens inhoud gecategoriseerd, maar volgens het type communicatie. De interne teamcommunicatie verloopt effectiever omdat de categorie ook meteen iets zegt hoe urgent een bericht is, hoe snel je het moet lezen of hoe snel je er eventueel op moet reageren.

Een groot deel van de werkende bevolking leerde tijdens hun studies op een formele manier zakelijke brieven schrijven. Hiervan vinden we tot vandaag nog sporen in onze e-mails. Nu zindert deze stijl verder na in het taalgebruik op sociale technologie (zoals digitale collaboration tools). De gebruikte zinnen zijn complex, de boodschappen zijn lang en meestal niet snel leesbaar. Deze stijl past niet bij dit 'snelle' medium. Sociale technologie vraagt een andere stijl: snel, efficiënt en 'to-the-point'. Dit betekent niet dat we moeten vervallen in informele spreektaal. Maar er is nood aan een nieuwe zakelijke stijl, dat is wat ik bedoel met 'digitale communicatiestijl'. Een typisch bericht van iemand met weinig ervaring met sociale technologie ziet er zo uit:

Nick De Briefschrijver

Beste collega’s,

 

Zoals jullie waarschijnlijk al konden vernemen, is er nieuwe software op komst in ons bedrijf: Microsoft Teams. Deze tool zal op termijn de  huidige SharePoint teamsites vervangen die in 2014 ter beschikking gesteld werden. Ik nodig jullie ten zeerste uit om deel te nemen aan de gesprekken in deze handige tool die een nieuwe manier van werken mogelijk zal maken. Volgende week zullen jullie allemaal uitgenodigd worden om een training te volgen over de precieze werking van deze nieuwe software. Ik kan deze opleiding van een halve dag aanbevelen om kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden die deze tool ons brengt. Deze software zal digitale samenwerking op een hoger niveau tillen binnen onze organisatie.

 

Vriendelijke groeten,

Nick

Het valt al dadelijk op dat deze tekst heel hard lijkt op een brieftekst, het formaat dat ook binnen email gangbaar is. De aanspreking en de afsluitende groet op het einde van het bericht mogen weggelaten worden. Je merkt bij dit voorbeeld dat het wat tijd kost om de boodschappen te ontcijferen.

Een digitaal gesprek

De bedoeling bij sociale technologie is dat er een digitale conversatie ontstaat. Interactie is zeer belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien. Een goede berichtenstroom leest bijna als het scenario van een toneelstuk. Het 'voelt' als een 'face-to-face' gesprek tussen een aantal collega's. Bij elk bericht staat een foto en de naam van de persoon die het bericht plaatste (bijna zoals in een scenariotekst). Door de berichten kort te formuleren, kan de boodschap snel opgenomen worden door de lezer. Hierdoor wordt het gemakkelijk om er snel op te reageren zodat een digitaal 'gesprek' kan ontstaan. Zoals volgende figuur illustreert is een digitaal gesprek net zo interactief als een gesprek van persoon tot persoon.

Wees to-the-point

Of je bericht gelezen zal worden of niet, hangt voor een groot stuk af van de schrijfstijl die je gebruikt. Vermijd wollige zinnen die mensen twee keer moeten lezen om te begrijpen wat je bedoelt. Gebruik korte krachtige zinnen die de essentie van je boodschap snel overbrengen. Wanneer 10 collega's 2 minuten tijd nodig hadden om je bericht te 'ontcijferen' terwijl je op 30 seconden je boodschap had kunnen overbrengen, dan gaat er veel tijd op een dag verloren. Op die manier pak je aan de bron 'informatieoverload' aan. Het volgende voorbeeld illustreert dit. Beide berichten zijn bedoeld als een oproep om krachtige en sterke berichten te formuleren. Welke formulering verkies jij?

Ann Schrijftveel

Dit is een voorbeeld van een lang bericht waarin je als lezer zelf op zoek moet gaan naar de essentie, een werkje wat door elke lezer opnieuw gedaan moet worden, er zal dus kostbare tijd verloren gaan. Tijdens onze studies kwamen we misschien in contact met Latijnse zinnen, die uitblinken in het gebruik van neven- en ondergeschikte zinnen en nog meer van dat fraais. Tijdens het Romeinse Rijk was dat wellicht mode en kon je daarmee gewichtig uit de hoek komen, maar in de context van sociale technologie - het tijdperk waarin we nu leven - helpt ons dit echt niet vooruit. Maak je punt in één zin en verduidelijk eventueel nog in een tweede zin. Schrap de rest van je proza, en ja, dat kost veel oefening. Iedereen heeft uiteindelijk een eigen schrijfstijl, en die aanpassen zal tijd vragen, soms duurt dat zelfs verschillende weken.

Jan Houdthetkort

Dit snelle communicatiemedium vraagt korte en to-the-point boodschappen. Denk aan het comfort voor je collega's en pas je schrijfstijl aan.

Vermijd dubbele boodschappen

Vermijd dubbele boodschappen binnen één bericht. In het voorbeeld in het begin van dit artikel wordt zowel de aankondiging van een nieuwe tool als deze van de nieuwe opleiding gedaan. Waarop moeten de lezers reageren? Op de aankondiging van de tool? Of op de mededeling dat er opleidingen ingericht gaan worden? Een beter alteratief is om twee aparte berichten te plaatsen (waardoor ze ook weer korter worden):

 

Nick De Schrijver

Microsoft Teams vervangt binnenkort de SharePoint teamsites die ondertussen al van 2014 dateren. De nieuwe tool zal ook beschikbaar zijn op smartphone.

Fien Modern

Fantastisch! Het werd tijd dat ons bedrijf hier in investeert. We zitten al lang te wachten op de beschikbaarheid van een modernere tool die we ook op onze smartphones kunnen gebruiken.

Nick De Schrijver

Volgende week wordt de kalender van de opleiding "efficiënt gebruik van Microsoft Teams" gecommuniceerd. De basisopleiding neemt een halve dag in beslag. Ten sterkste aanbevolen!

Suzy Goedgezind

Fijn dat er rekening gehouden is met onze feedback.  Een opleiding van twee opeenvolgende dagen zoals in het verleden is echt niet haalbaar meer in onze agenda’s.

Het is efficiënter om medewerkers te begeleiden in het ontwikkelen van een nieuwe digitale communicatiestijl dan uitgebreide toolopleidingen te voorzien. Toolopleidingen waren in het verleden zeker op zijn plaats. Toen moesten collega's leren omgaan met een tekstverwerker en niet langer met een typmachine. De context vandaag is anders. Het is niet zozeer de tool die verandert vandaag (sociale technologie is minder complex dan een tekstverwerker), maar de manier waarop we communiceren met elkaar. En die manier van communiceren moeten veel medewerkers nog leren.

Op 20 maart 2019 publiceerde managementboek.nl een begeleidende tekst van mij voor mijn boek ‘De Netwerkexpeditie’. Ik herneem hier deze tekst:

Er is een grote keuze aan tools die omschreven worden als sociale technologie: Workplace by Faceboek, Jive, Connections, Microsoft Teams en Yammer, … deze lijst is zeker niet volledig. Hoe maak je de invoering van sociale technologie tot een succes?

Sociale technologie wordt vaak als e-mail 2.0 gezien. Dat klopt niet. De manier waarop e-mail en sociale technologie werkt is totaal verschillend. E-mail vindt zijn oorsprong in papieren brieven. De stap van een brief naar e-mail is klein. De werking van sociale technologie is moeilijker te vatten. Ik zie het als het digitaliseren van gesprekken die je zou voeren op de werkvloer (en niet alleen deze die aan de koffieautomaat plaatsvinden). Op het werk vervalt ons brein snel in e-mailmodus wanneer we nood hebben om digitaal te communiceren. Alleen, zo werkt sociale technologie niet. Het vraagt inspanning in het begin om de e-mail gewoonte achter je te laten. Ik geef een aantal suggesties die je hierbij kunnen helpen.

Sociale technologie

De netwerkexpeditie is geen toolhandleiding, geen installatiegids en focust niet puur op adoptie. Uit ervaring weet ik dat er veel meer nodig is dan een toolopleiding om het gebruik van sociale technologie tot een succes te maken. Het gaat over de mindset die nodig is om de kracht van sociale technologie optimaal te benutten.

Het is geen race om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen sociale technologie te laten gebruiken binnen een organisatie. Meestal is het effect dat je zo bereikt niet blijvend. Mijn aanpak is erop gebaseerd om nieuwe praktijken in teams en organisaties stapsgewijs in te voeren die de samenwerking blijvend veranderen. Op die manier zal het toolgebruik na een tijd niet terugvallen.

Netwerkorganisatie

Veel managers hebben angst voor de ‘netwerkorganisatie-gedachte’. Onterecht vrezen ze dat hun job zal verdwijnen. Hun taak verschuift van een ‘instruerende’ naar een ‘coachende’ rol. De klassieke hiërarchie zal niet van vandaag op morgen verdwijnen. Als de bedrijfsleiding echter geen ruimte biedt aan teams om zich meer zelforganiserend te gedragen of als er geen kansen zijn voor medewerkers om te connecteren over de teamgrenzen heen, dan zal de invoering van sociale technologie op lange termijn de verwachtingen niet inlossen.

Ik geef je op een heldere manier inzicht in hoe je een klassieke organisatie kan transformeren naar een netwerkorganisatie. Met behulp van sociale technologie neem ik je mee naar nieuwe samenwerkingsinzichten. Inzichten waardoor je zelf ondervindt hoe het anders kan, hoe je op een moderne manier kan samenwerken, hoe je sociale technologie tot een succes kan maken.

Praktisch

Het boek is praktijkgericht. Alleen, niet aan de hand van use cases uit diverse organisaties. Ik geloof daar minder in omdat mensen die op een mechanische manier proberen te kopiëren zonder de achterliggende mindset te begrijpen.

Als een rode draad doorheen het boek loopt mijn eigen zoektocht om de werking van sociale technologie te doorgronden. De transformatie die ik beschrijf in het boek is er één die ik zelf doorlopen heb. Welke inzichten hebben mij als persoon geholpen om concrete stappen te zetten? Die lessen geef ik graag door. Iedereen kan deze in zijn eigen context en situatie toepassen.

Vanuit die ervaringsgerichte insteek is het boek geschikt voor iedereen, of je nu als gebruiker geconfronteerd wordt met de uitrol van sociale technologie, of je deel uitmaakt van het implementatieteam, een beleidsmaker bent of gewoon uit interesse.

De hele zoektocht kan je zien als een expeditie. En wat is de beste manier om mensen op weg te helpen bij een expeditie? Een reisgids. Ik heb het boek opgevat als een reisgids met verschillende reizen en tochten. Alvorens de expeditie aan te vatten zorg ik voor een grondige reisvoorbereiding en nuttige achtergrondinformatie. Wat moet je weten over de reisuitrusting, de sociale technologie? Het boek spitst zich niet toe op één bepaalde leverancier van sociale technologie. De meeste tools beschikken over gelijkaardige functionaliteiten.

Nederlands (België)