De Netwerkexpeditie

Het hands-on boek als je met sociale technologie aan de slag wil gaan in je organisatie.

 

In een notendop

Veel bedrijven implementeren sociale technologie zoals Microsoft Teams of Yammer, IBM Connections, Workplace by Facebook, Jive, Confluence… Soms met verdeeld succes.

 

Daarnaast is er veel te doen rond de organisatie van werk. Er zijn grote verwachtingen naar HR en naar de top van de bedrijven om hier initiatieven in te nemen. Maar willen we juist niet van de top-down sturing af? Dus waarom wachten op initiatieven van de top? En is het eigenlijk wel mogelijk om het gebruik van sociale technologie - zeg maar "op te leggen" - van bovenaf? Of moet je vooral een omgeving aanmoedigen om sociale technologie van onderuit te laten bloeien.

 

Een boek voor iedereen

Iedereen kan binnen zijn team of bedrijf met sociale technologie aan de slag. "De Netwerkexpeditie" biedt (sc)haalbare scenario’s voor de implementatie van sociale technologie die tot stand kwamen vanuit experimenten in de praktijk. Neem je collega’s mee op sleeptouw om slimmer samen te werken via een bottom-up aanpak. Je kan meteen aan de slag.

 

Elke organisatie is anders dus verwacht geen kant en klaar recept, maar eerder inspirerende stappen die je samen met je collega’s kan zetten in je zoektocht naar een slimmere manier van samenwerken binnen je team of community.

Het boek is opgevat als een reisgids, de tocht ernaar toe is immers even belangrijk als het doel op zich.

 

Het boek is niet geschreven voor een specifieke tool van een bepaalde leverancier. Je kan met eender welke tool die beweert "social" te zijn aan de slag.

De kaart in het boek doet me denken aan die van Tolkien, en de tocht is even avontuurlijk. Het is niet voor niets een expeditie: de wandelpaden zijn nog niet vaak bewandeld en de omgeving is nog niet volledig in kaart gebracht. Maar in tegen- stelling tot The Lord of the Rings is De netwerkexpeditie geen fictie, maar levensnoodzakelijk voor bedrijven.

Rik Vera – medeoprichter van nexxworks en auteur van Managers the day after tomorrow