SOCIALE TECHNOLOGIE

Sociale technologie is al enkele jaren beschikbaar.
Toch slagen veel bedrijven en organisaties er niet het volle potentieel van deze technologie te benutten.
Het probleem zit niet zozeer in de technologie op zich
maar in het feit dat we nooit leerden communiceren op een digitale manier.

HOE MAAK JE DAN HET VERSCHIL?

Focus bij de (her)invoering van sociale technologie op nieuwe digitale communicatiegewoontes in plaats van op de technologie. In het verleden ging de introductie van een nieuwe software gepaard met een grote aandacht voor tool-training. 


Bij sociale technologie is dat anders. De tool moet bijna onzichtbaar zijn. Mensen moeten leren op een digitale manier met elkaar converseren. Dat vergt een ander soort ondersteuning en opleiding dan een tool opleiding. Werk vooral met kleine stappen. Laat mensen wennen aan digitale communicatie. Ze moeten vertrouwen opbouwen in deze manier van converseren vooraleer je de eerste resultaten ziet. Geef mensen deze ruimte.