Artikel voor managementboek.nl

een herneming van een artikel voor managementboek.nl

Op 20 maart 2019 publiceerde managementboek.nl een begeleidende tekst van mij voor mijn boek ‘De Netwerkexpeditie’. Ik herneem hier deze tekst:

Er is een grote keuze aan tools die omschreven worden als sociale technologie: Workplace by Faceboek, Jive, Connections, Microsoft Teams en Yammer, … deze lijst is zeker niet volledig. Hoe maak je de invoering van sociale technologie tot een succes?

Sociale technologie wordt vaak als e-mail 2.0 gezien. Dat klopt niet. De manier waarop e-mail en sociale technologie werkt is totaal verschillend. E-mail vindt zijn oorsprong in papieren brieven. De stap van een brief naar e-mail is klein. De werking van sociale technologie is moeilijker te vatten. Ik zie het als het digitaliseren van gesprekken die je zou voeren op de werkvloer (en niet alleen deze die aan de koffieautomaat plaatsvinden). Op het werk vervalt ons brein snel in e-mailmodus wanneer we nood hebben om digitaal te communiceren. Alleen, zo werkt sociale technologie niet. Het vraagt inspanning in het begin om de e-mail gewoonte achter je te laten. Ik geef een aantal suggesties die je hierbij kunnen helpen.

Sociale technologie

De netwerkexpeditie is geen toolhandleiding, geen installatiegids en focust niet puur op adoptie. Uit ervaring weet ik dat er veel meer nodig is dan een toolopleiding om het gebruik van sociale technologie tot een succes te maken. Het gaat over de mindset die nodig is om de kracht van sociale technologie optimaal te benutten.

Het is geen race om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen sociale technologie te laten gebruiken binnen een organisatie. Meestal is het effect dat je zo bereikt niet blijvend. Mijn aanpak is erop gebaseerd om nieuwe praktijken in teams en organisaties stapsgewijs in te voeren die de samenwerking blijvend veranderen. Op die manier zal het toolgebruik na een tijd niet terugvallen.

Netwerkorganisatie

Veel managers hebben angst voor de ‘netwerkorganisatie-gedachte’. Onterecht vrezen ze dat hun job zal verdwijnen. Hun taak verschuift van een ‘instruerende’ naar een ‘coachende’ rol. De klassieke hiërarchie zal niet van vandaag op morgen verdwijnen. Als de bedrijfsleiding echter geen ruimte biedt aan teams om zich meer zelforganiserend te gedragen of als er geen kansen zijn voor medewerkers om te connecteren over de teamgrenzen heen, dan zal de invoering van sociale technologie op lange termijn de verwachtingen niet inlossen.

Ik geef je op een heldere manier inzicht in hoe je een klassieke organisatie kan transformeren naar een netwerkorganisatie. Met behulp van sociale technologie neem ik je mee naar nieuwe samenwerkingsinzichten. Inzichten waardoor je zelf ondervindt hoe het anders kan, hoe je op een moderne manier kan samenwerken, hoe je sociale technologie tot een succes kan maken.

Praktisch

Het boek is praktijkgericht. Alleen, niet aan de hand van use cases uit diverse organisaties. Ik geloof daar minder in omdat mensen die op een mechanische manier proberen te kopiëren zonder de achterliggende mindset te begrijpen.

Als een rode draad doorheen het boek loopt mijn eigen zoektocht om de werking van sociale technologie te doorgronden. De transformatie die ik beschrijf in het boek is er één die ik zelf doorlopen heb. Welke inzichten hebben mij als persoon geholpen om concrete stappen te zetten? Die lessen geef ik graag door. Iedereen kan deze in zijn eigen context en situatie toepassen.

Vanuit die ervaringsgerichte insteek is het boek geschikt voor iedereen, of je nu als gebruiker geconfronteerd wordt met de uitrol van sociale technologie, of je deel uitmaakt van het implementatieteam, een beleidsmaker bent of gewoon uit interesse.

De hele zoektocht kan je zien als een expeditie. En wat is de beste manier om mensen op weg te helpen bij een expeditie? Een reisgids. Ik heb het boek opgevat als een reisgids met verschillende reizen en tochten. Alvorens de expeditie aan te vatten zorg ik voor een grondige reisvoorbereiding en nuttige achtergrondinformatie. Wat moet je weten over de reisuitrusting, de sociale technologie? Het boek spitst zich niet toe op één bepaalde leverancier van sociale technologie. De meeste tools beschikken over gelijkaardige functionaliteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *